Cơ khí Đại Phát

Mô tả
  • Dùng tách vỏ thịt ra khỏi cà phê thóc 
  • Tỉ lệ vỡ hạt thấp
  • Tỉ lệ sót vỏ thấp
  • Dễ vận hành và thao tác cho người sử dụng
  • Tiết kiệm chi phí

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

Năng suất
(tấn/giờ)

Công suất 
(HP)

ĐP-MTV-05

05

3HP

Sản phẩm khác

 
>