Cơ khí Đại Phát

Mô tả
  • Dùng để vận chuyển bao lên xe, chuyển bao vào kho
  • Có thể điều chỉnh được độ cao vận chuyển
  • Di chuyển được ở mọi địa hình
  • Dễ vận hành và thao tác cho người sử dụng
  • Tiết kiệm cho phí

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm khác

 
>